Składki ZUS 2019


 Podstawa społecznego  2859,00   

Podstawa zdrowotnego  3803,56

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

 

Ubezpieczenie społeczne

 

904,60

RAZEM 1316,97

834,55

RAZEM 1246,92

 

Ubezpieczenie zdrowotne

 

 

342,32

do odliczenia

294,78 

 

 Fundusz Pracy

70,05

 

 

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

  Podstawa społecznego     675,00

Podstawa zdrowotnego  3803,56

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

 

Ubezpieczenie społeczne

 

 

213,57

RAZEM 555,89

197,03

RAZEM 539,35

Ubezpieczenie zdrowotne

 

342,32

do odliczenia

294,78