Składki ZUS 2018

 Podstawa społecznego

2665,80

Podstawa zdrowotnego  ,

Z dobrowolnymubezpieczeniem chorobowym

 

Bez dobrowolnegoubezpieczenia chorobowego

 

Ubezpieczenie społeczne

843,45

 

778,14

Uezpieczenie zdrowotne

 

319.94

do odliczenia

275.51

 

 

319.94

do odliczenia

275.51

 

Fundusz Pracy 

65,31

65,31

 

 

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

  Podstawa społecznego  

  630,00

Podstawa zdrowotnego  

Z dobrowolnymubezpieczeniem chorobowym

 

Bez dobrowolnegoubezpieczenia chorobowego

 

Ubezpieczenie społeczne

199,34

183,90

Ubezpieczenie zdrowotne

 

319.94

do odliczenia

275.51

 

 

 

319.94

do odliczenia

275.51

 

 

 

 Razem składki ZUS (z chorobowym)

1228,70

Razem składki ZUS (bez chorobowego)

1163,39

 

 Razem składki ZUS (z chorobowym)

519,28

Razem składki ZUS (bez chorobowego)

503,84