Czym różni się doradca podatkowy od księgowego?

Czym różni się doradca podatkowy od licencjonowanego księgowego? Zobaczmy na przykładzie poniżej.

Doradca Podatkowy
  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.
  • Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.
  • Sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
Licencjonowany księgowy
  • Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.
  • Sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.